Corporate Governance

Transparant ondernemerschap wordt steeds belangrijker. Wie heeft welke bevoegdheden? Hoe loopt de besluitvorming, de controle, de toetsing? Met corporate governance leg je taken en bevoegdheden vast. Het is goed voor de integriteit en goed voor de bedrijfsvoering in brede zin. De uitdaging: een goede koers tussen starheid en vrijheid.

corporate governance

Bedrijfsvoering- én reputatieboost

Logische lagen

Reorganisatie bedrijfsstructuren

Copyright 2020 KRAGD Notarissen

disclaimer  |  Cookies

KRAGD heeft het zekerheidskeurmerk Insurplus. Dit keurmerk verzekert u

van up-to-date oplossingen en extra zekerheid als de belangen groot zijn.