Corporate Governance

Transparant ondernemerschap wordt steeds belangrijker. Wie heeft welke bevoegdheden? Hoe loopt de besluitvorming, de controle, de toetsing? Met corporate governance leg je taken en bevoegdheden vast. Het is goed voor de integriteit en goed voor de bedrijfsvoering in brede zin. De uitdaging: een goede koers tussen starheid en vrijheid.

corporate governance

Bedrijfsvoering- én reputatieboost

Logische lagen

Mooie puzzel

Reorganisatie

bedrijfsstructuren

Copyright 2016 Kragd Notariaat  |  disclaimer  |  Cookies